Autumn landscapes

Høstlandskap

Bjarne Riesto, photographer. Picture stock

Ellentjern. Pasvikdalen
Ellentjern. Pasvikdalen : Norwegian taiga. arctic norway, ellentjern, europa, europe, finnmark, nord-norge, norge, northern norway, norway, norwegen, norwegian lapland, pasvik, sør-varanger, varanger
Ref: 11140238
Bjarne Riesto