Spring

Vår

Bjarne Riesto, photographer. Picture stock

04200151
04200151 : 04200151Rissa tridactyla, arctic norway, birds, ekkerøy, europa, europe, finnmark, fugler, kittiwake, krykkje, måke, måse seagull, natur, nature, nord-norge, norge, northern norway, norway, norwegen, norwegian lapland, tretåig mås, troms og finnmark, vadsø, varanger
Ref: 04200151
Bjarne Riesto